UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, dysponujący bazą danych pacjentów, zawierającą ich adresy, nazwiska oraz kody jednostek chorobowych – gromadzonych w celu rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia - ma obowiązek zgłoszenia tego zbioru Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, do rejestracji?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-07-28
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-11 08:52:07
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż ustawa o ochronie danych osobowych zwalnia administratorów takich zbiorów z obowiązku ich zgłoszenia do rejestracji GIODO.

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 40 ustawy z  o ochronie danych osobowych, administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, z obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych zwolnieni są m.in. administratorzy danych dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych (atr. 43 ust. 1 pkt 5).

Z uwagi zatem na powyższe, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jest zwolniony z obowiązku zgłoszenia do rejestracji rejestracji zbioru danych pacjentów, korzystających z jego usług medycznych.

 

Ostatnie aktualności