UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital) musi uzyskać zgodę każdego pacjenta na to, aby móc mu przesyłać imienne zaproszenie do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-07
Wprowadził‚ informację: 2009-08-07 14:06:19
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż wykorzystywanie danych pacjenta w takim celu znajduje swoje oparcie we właściwych przepisach szczególnych w stosunku do ustawy o ochronie danych osobowych.

Do przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzania badań mammograficznych finansowanych przez NFZ zastosowanie mają przepisy ustawy z  dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych  i aktach do niej wykonawczych. W oparciu o te przepisy i w sposób nimi określony realizowane są działania wynikające z ww. programu, np. wysyłanie zaproszeń na badania mammograficzne.

Ostatnie aktualności