UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może informować na tablicy ogłoszeń, kto terminowo uiszcza należne opłaty?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-11-13
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-11-16 13:20:22
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ujawniać, kto terminowo uiszcza należne opłaty?

Odpowiedź:

Nie, bowiem nie ma przepisów zezwalających spółdzielni mieszkaniowej na takie działanie.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś ich uszczegółowienie znajduje się w innych – branżowych – przepisach prawa. W związku z tym opisywaną sprawę należy rozpatrywać na podstawie tych przepisów szczególnych.

Zasady działania spółdzielni mieszkaniowych określają ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach – ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Jednak żaden z powołanych aktów prawnych nie uprawnia spółdzielni mieszkaniowej do ujawnienia informacji o członkach, którzy terminowo uiszczają należne na jej rzecz opłaty (np. w formie podziękowań) w miejscu, gdzie mogą się z nimi zapoznać osoby postronne (np. na klatkach schodowych).

Zamieszczenie tego rodzaju danych na tablicy ogłoszeń byłoby dopuszczalne tylko wówczas, gdyby osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę. Spełniona byłaby wówczas jedna z przesłanek uprawniająca do przetwarzania, a więc m.in. upubliczniania, danych osobowych, określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Brak takiej zgody oznaczałby naruszenie przepisów ustawy ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności