UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wizyta studyjna przedstawicieli chorwackiego organu ochrony danych osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-07
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-07 15:05:51
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-07-04 11:00:14

W dniach 4-6 maja 2015 r. w Biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli chorwackiego organu ochrony danych osobowych, współorganizowana przez Komisję Europejską w ramach mechanizmu TAIEX.

Celem spotkania było pogłębienie wiedzy praktycznej o implementacji Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) i systemu Eurodac oraz wymiana dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych w tych systemach. W trakcie wizyty przedstawiciele Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przedstawili podstawy prawne działania urzędy i zasady ochrony danych osobowych w Polsce, a także podstawy prawne działania SIS, VIS i Eurodac, ze szczególnym uwzględnieniem szczególnych uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych.

W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, którzy przedstawili swoją rolę w ww. systemach oraz przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy przedstawili sytuację cudzoziemców w Polsce i problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych cudzoziemcach w systemach krajowych i unijnych.

Ostatnie aktualności