UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Raport Wspólnego Organu Nadzorczego w sprawie ochrony danych osobowych ofiar handlu ludźmi

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM 2016-11-29
Wprowadził‚ informację: Ania Zawiła 2016-11-29 15:11:09
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2016-11-29 15:26:58

Raport jest efektem przeprowadzonych przez WON w latach 2007-2014 inspekcji dotyczących przetwarzania danych przez Europol oraz doświadczenia członków WON w zakresie przetwarzania danych na szczeblu krajowym, które niejednokrotnie wskazywały na potrzebę podniesienia poziomu świadomości i opracowania wytycznych dla organów ścigania w zakresie przetwarzania danych dotyczących ofiar handlu ludźmi.

Głównym wnioskiem raportu WON jest konieczność harmonizacji krajowych procedur w państwach członkowskich poprzez wprowadzenie ścisłych i precyzyjnych zasad przetwarzania danych osób podejrzanych oraz ofiar, zarówno samego handlu ludźmi, jak i przestępstw, które mogą być z nim powiązane. Zasady te powinny uwzględniać specyfikę poszczególnych faz postępowania karnego, od momentu wykrycia przestępstwa, przez fazę dochodzeniowo-śledczą, aż do właściwego postępowania przed sądem.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Wspólny Organ Nadzorczy Europolu 2015-06-03
Wprowadził‚ informację: Ania Zawiła 2016-11-29 15:18:49
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2016-11-29 15:26:18

Ostatnie aktualności